Maestro-demo

Jag har nu även utvecklat en demo-version av Maestro.

Det finns alltså möjlighet att prova på systemet ordentligt innan inköp.

Maestro testas just nu av flera organisationer runt om i Sverige. Välkomna att göra det ni också!

demo.maestro.nu

Navet i Halland

Mitt bokningssystem till Musik i Syd - Navet - används nu också av Region Halland.

Även om verksamheterna är ganska lika så krävdes en del justeringar och anpassningar av systemet men nu är Navet i full drift även där.

Maestro

Maestro – Ett verksamhetsledningssystem

I december 2014 fick jag i uppdrag att utveckla ett nytt datasystem för verksamhetsledning och ärendehantering åt Musik i Blekinge. Det är ett skräddarsytt system helt baserat på modern webbteknik som nu varit i drift sedan januari 2016.
Här kan du läsa mer om Maestro:

presentation_maestro.pdf

NAVET

Ett stort övergripande bokningssystem skapat från grunden till Musik i Syd.

Navet består av fyra integrerade sektioner som samverkar fullt ut för att skapa ett så flexibelt system som möjligt.

  • Kontakter (personer, organisationer, adresser etc)
  • Produktioner (alla konserter och liknande)
  • Lokalbokning (Konserthuset i Kristianstad och Palladium i Malmö)
  • Dokument (avtal, utskick, infoblad, riders, bilder etc)

I princip vilken information som helst i systemet kan hämtas i relation till vad man utgår ifrån. Exempelvis kan man lätt se vilka produktioner, lokalbokningar och dokument som är förknippade med en viss person.

Alla produktioner och lokalbokningar kan också presenteras i olika former av kalendrar för att få bättre överblick.

Via en statistikmodul kan också samlad information om alla konserter och bokningar presenteras i grafer och diagram för att underlätta kontroll och uppföljning. Eller som ifyllda blanketter för rapportering till Kulturrådet.

PresentationNavet.pdf

Korpenpingis

Caesax Multimedia har sponsrat bordtennissektionen i Korpen Kristianstad genom att bygga upp en databas/hemsida åt föreningen där alla resultat och tabeller uppdateras och presenteras via webben.

korpenpingis.caesax.com

Österlen Musikproduktion

Ett mycket avancerat och omfattande register helt anpassat till företagets verksamhet. Adresser, artist- och arrangörs-kontrakt, löner, kostnader, bokföring, almanacka, fakturering, tidsplanering med mera med mera…

Blue Bird

Ett skräddarsytt medlemsregister åt jazzklubben Blue Bird. Här finns det mesta som hör till ett funktionellt adress- och medlemsregister: Kategorier, utskrifter, utskick, statistik, betalning m.m.

Bokningssystem

Ett boknings- och registersystem helt skräddarsytt för Musik i Skåne. Ett integrerat system bestående av adressregister, bokningar, personal, almanacka, kontrakt och statistik m.m.

Personalbokning

Ett avancerat bokningssystem för Musik i Syds personal och produktioner samt ett anpassat och förbättrat kund- och adressregister.

Bokföringsprogram

Ett flexibelt bokförings- och faktureringsprogram som enkelt kan anpassas efter kundens behov.