Lärare

Större delen av mitt liv har jag också arbetat av och till som lärare. Dels som musiklärare men framförallt som medielärare på gymnasiet. Där har jag undervisat framförallt i Multimedia, Webbdesign, Digitalt skapande och Medieproduktion.

Detta har gett mig goda kunskaper vad gäller pedagogik och jag tar gärna uppdrag som exempelvis kan innebära att undervisa personal i olika datorprogram och system.

Webbteknik

Idag undervisar jag också i ämnet Webbteknik och kurserna Webbutveckling samt Webbserverprogrammering på gymnasiet.

Christian 4:s Gymnasium
Österänggymnasiet