Webbprogrammering

HTML(5), CSS(3), JavaScript, php och (My)SQL

Att utveckla och bygga system baserade på dessa språk är Caesax Multimedias huvudsakliga verksamhet.

Behärskar man ovanstående kan man bygga och utveckla i princip hur stora och avancerade system som helst. I och med att de är utvecklade främst för webbteknik är det också relativt lätt att försäkra sig om att lösningarna blir plattformsoberoende och anpassningsbara. Det fungerar alltså oavsett operativsystem (MacOS, Windows, Linux) eller plattform (datorer, läsplattor, smartphones).

CMS

Även om jag oftast gör skräddarsydda mindre webblösningar och därigenom kodar det mesta direkt så har jag också stor erfarenhet av att jobba med olika CMS.

Eftersom öppen källkod är en självklarhet för mig har det hittills varit främst Drupal, Wordpress och Joomla jag använt. Varav Drupal är det system jag tycker bäst om – logiskt uppbyggt med ren snygg kod och oerhört flexibelt.

Behöver ni hjälp med mallar och/eller utveckling av dessa system är det bara att kontakta mig.

drupal.org | wordpress.org | joomla.org

Filemaker

Jag har under åtskilliga år utvecklat många små och stora system genom databas-plattformen Filemaker.
Jag är dock inte odelat positiv. Det har funnits många gånger genom åren när jag svurit över en del märkliga tillkortakommanden i Filemaker. MEN i det stora hela en mycket bra plattform för snabb uppbyggnad och inte minst stabil och säker i drift. Efter Apples uppköp går det också stadigt åt rätt håll. Lite pinsamt att det inte funnits stöd för HTML5 och CSS fullt ut förrän nu i version 13 (som det verkar).

Jag har alltså stor och gedigen erfarenhet av systemutveckling i Filemaker, så är det vad ni söker, hör av er!

filemaker.se